จองตอนนี้

ราคาที่ดีที่สุด

จองตอนนี้

โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

November 22,2023    06:14 pm
คุณกษิดิส พบสุข ผู้จัดการทั่วไป ของโรงแรมแมนดารินกรุงเทพ พร้อมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานของโรงแรม ร่วมกันมอบเงินให้แก่ คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการจัดทำตำราการนวดแผนไทย ฉบับอักษรเบรลล์ เพื่อเป็นสื่อการสอนในการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็นทั่วประเทศ

คุณอาจสนใจ

Book Now